ADDRESSBudapest, Lechner Ödön fasor, 1095
PHONE NUMBER+36 1 501 2800
E-MAILoffice@caimmo.com

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2023. június 11.

 • Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya

  A Millennium Irodaház Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-09-967713; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglaltak szerint kezeli a honlapra (https:// millenium.azevirodaja.hu/ a továbbiakban: „Honlap”) látogatók személyes adatait és garantálja azok biztonságát az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján. Jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában az Adatkezelő (vagy az Adatkezelő által megbízott adatkezelést végző személyek) az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől szerzi be, nem pedig harmadik felektől.

  Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és kérdés, illetve kérés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címeken:
      Millennium Irodaház Kft.
      Postacím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
      E-mail cím: office@caimmo.hu
      Telefon: +36 1 501 2800

  Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dsb@caimmo.com.

  Az Adatkezelő mellett a személyes adatokat a következő – az Adatkezelő megbízásából és nevében eljáró – adatfeldolgozók is kezelik:

   • IACD Systemhaus GmbH (székhely: Höherweg 270, 40231 Düsseldorf, Németország; e-mail cím: hostmaster@iacd.net; telefonszám: +49(0)211 779280–0), mint webtárhelyszolgáltatást biztosító társaság

   

  • Cushman & Wakefield Kft. (székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.; cégjegyzékszám: 01-09-263277) és Robertson Hungary Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119. A. ép. 1. lház; cégjegyzékszám: 01-09-680614), mint a bérbeadásban közreműködő ügynökségek (a továbbiakban: „Bérbeadó Ügynökségek”).


  A sütik kezelésével kapcsolatban bővebb információt az alábbi linkre kattintva találhat: süti tájékoztató.

  A Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan bármikor módosíthatja, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá.

 • Kapcsolatfelvétel
   A látogató a Honlapon megtalálható elérhetőségek bármelyikén, illetve a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel. A megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, az Adatkezelő cégcsoportjába tartozó, 2.6. pontban meghatározott társaságok, a Bérbeadó Ügynökségek (mint adatfeldolgozók), valamint – munkakörükkel összefüggésben – a jelen pont szerinti vállalatok munkavállalói ismerhetik meg. A látogató személyes adatait egyebekben harmadik személynek – a jogszabályi, bírósági vagy hatósági kötelezés eseteit kivéve – nem adjuk át.
 • Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő megválaszolhassa az általa (vagy az Adatkezelő cégcsoportja által) üzemeltetett ingatlan bérbevételével kapcsolatos látogatói kérdést, illetve ezzel kapcsolatban az ilyen jellegű megkeresésre személyre szabott ajánlatot küldjön a látogató részére. 
 • Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti „hozzájárulásos” jogalap. Az adatkezelés a látogató kezdeményezése nyomán elősegíti a bérleti szerződés megkötését, vagy a már megkötött bérleti szerződésekkel kapcsolatos további kommunikációt.
 • A kezelt személyes adatok köre: a látogató neve, e-mail címe, telefonszáma és az érdeklődés tárgya, leírása.
 • A személyes adatok tárolásának időtartama: Az Adatkezelő a látogató személyes adatait a megkeresés megválaszolását követő 30 napig kezeli, ezt követően pedig törli azokat.
 • A hozzájárulás visszavonása: A látogató a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja A hozzájárulás visszavonása érdekében kérjük jelezze ezt az Adatkezelő vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén keresztül, vagy kattintson a következő linkre: hozzájárulás visszavonása. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 • A Cégcsoporton belüli adattovábbítás: Az Adatkezelő a látogató személyes adatait az Adatkezelő cégcsoportjához tartozó következő vállalatoknak továbbítja: Duna Irodaház Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-09-705064), Duna Business Hotel Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-09-705061); Duna Termál Hotel Kft. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-09-705054); CA Immo Real Estate Management Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; cégjegyzékszám: 01-09-726650). Ez az adattovábbítás az Adatkezelőnek – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti – „jogos érdekén” alapszik, az Adatkezelő és a látogató érdekei közötti alábbi mérlegelés szerint:

  • Az adattovábbítás célja, hogy az Adatkezelő értesíthesse az itt megjelölt cégeket, ha a látogató az ezen cégek kezelésében álló irodaépületben található helyiséget kívánna megtekinteni vagy azzal kapcsolatban szerződést kötni.
  • Az adattovábbítás – főszabály szerint – csak eseti és feltételes jellegű: arra (a CA Immo Hungary Kft. kivételével) csak abban az esetben kerül sor, ha a látogató a Duna Irodaház Kft.-hez tartozó Millenium Tower I. irodaépületben, vagy a Duna Termál Hotel Kft.-hez tartozó Millennium Tower II. irodaépületben, vagy a Duna Business Hotel Kft.-hez tartozó Millennium Tower III. irodaépületben található helyiséggel kapcsolatban érdeklődik.
  • Az Adatkezelő nem kezeli a látogató különleges személyes adatát, az adatkezelés nem terjed ki profilozásra, továbbá az adattovábbítás nem érinti a látogatónak a magánélethez, levéltitokhoz vagy hasonló alapjogaihoz való jogát.
  • A kezelt adatok köre nem terjed túl a feltétlenül szükséges adatok körén.
  • Az Adatkezelő és a CA Immo ugyanahhoz a bécsi központú cégcsoporthoz tartoznak, így ez az adattovábbítás a GDPR (48) preambulumbekezdése szerinti cégcsoporton belüli adminisztratív adatmegosztásnak tekinthető. Az adattovábbítás nem irányul az Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi szervezet irányába.
  • A fentiekre tekintettel az adatkezelés jogalapjaként hivatkozott jogos érdek igazolható.

   

  • Google Térkép
   Az irodaház elhelyezkedésével és megközelíthetőségével kapcsolatos teljes körűbb tájékozódás érdekében az Adatkezelő beillesztette a Honlapra a Google Térkép szolgáltatást. A Google Térkép használatával a Google (ideértve a Google LLC-t és a Google Ireland Limited-et) különböző személyes adatokat gyűjthet a látogatóról (például IP-cím, keresési találatok), valamint azokat az Európai Unió területén kívülre (például az Egyesült Államokba) továbbíthatja. Ezeket a személyes adatokat a Google (mint önálló adatkezelő) a saját termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében kezeli, amely adatkezelésre az Adatkezelőnek nincs ráhatása. A Google adatkezeléséről további információk itt találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

   

  • LinkedIn
   A látogatók kényelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő beillesztette a Honlapra a cégcsoportjához tartozó „CA Immobilien Anlagen AG (Ca Immo)” vállalkozás LinkedIn profiljára mutató gombját. A gombra való kattintással a látogató a LinkedIn honlapjára kerül, ahol a Linkedin (mint önálló adatkezelő) a saját termékeinek és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében különböző személyes adatokat gyűjthet a látogatóról, amely adatkezelésre az Adatkezelőnek nincs ráhatása. A LinkedIn adatkezeléséről további információk itt találhatók: https://www.LinkedIn.com/legal/privacy-policy.

   

   • A látogató adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

   

  • Hozzáféréshez való jog:  A látogató tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezelésének körülményeiről, valamint hozzáférést kaphat ezen személyes adatokhoz.

   

  • Helyesbítéshez való jog:  A látogató kérheti az Adatkezelőtől a pontatlanul rögzített személyes adatainak kijavítását vagy kiegészítését.

   

  • Törléshez való jog:   A látogató kérheti az Adatkezelőtől az általa kezelt személyes adatainak törlését. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a látogatót, ha az adattörlésnek bármilyen akadálya lenne.

   

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog:   A látogató kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy az egyébként törlendő személyes adatokra mégis szüksége lenne (például a saját jogi igényei érvényesítéséhez), vagy ha az alábbiak szerint tiltakozott az adatkezelése ellen.

   

  •  Adathordozhatósághoz való jog:  A látogató kérheti, hogy az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa elektronikus úton, ha az Adatkezelő ezeket automatizáltan kezeli. Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a látogatót, ha az adattovábbításnak bármilyen akadálya lenne.

   

  • Tiltakozáshoz való jog:  A látogató tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a látogató személyes adatait a látogatónak címzett reklám, szerződéskötésre szóló ajánlat vagy hasonló üzletszerző üzenet küldésére használná.

   

  • Panasztétel joga:   A látogató jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefonszám: +36-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal:  www.naih.hu).

   

  • Bírósághoz fordulás joga:  A látogató jogosult (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (bírósághoz) fordulni akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő az adatkezelés során megsértette az látogató jogait.

   

  • További adatkezelések:
   Az irodaház tulajdonosa által, de a Weboldaltól függetlenül végzett esetleges további adatkezelésekről további információt találhat a https://www.caimmo.hu/hu/adat-vedelem weblap „további információk” aloldalán.
https://www.millennium-towers.hu/wp-content/uploads/2022/10/Frame-3.png

Copyright 2023 ©
Duna Irodaház Kft.
Duna Business Hotel Kft.
Duna Termál Hotel Kft.
Millennium Irodaház Kft.
All rights reserved.

The owner of Millennium Towers is

https://www.millennium-towers.hu/wp-content/uploads/2022/12/caimmo_logo.png
https://www.millennium-towers.hu/wp-content/uploads/2022/12/bright_spaces_logo.png